Współfinansowanie projektu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu aktywizację zawodową oraz stworzenie dwóch miejsc pracy poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług poradnictwa dietetyki klinicznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: utworzenie dwóch miejsc pracy, w tym jedno w formie samozatrudnienia.